Gradiška
Vladete Radića 24, BiH

 

 

 "Odim" d.o.o. je preduzeće koje je registrovano kao pravni nasljednik samostalne zanatske radnje "DIJAMANT", osnovane 1998. godine. U cilju proširenja kapaciteta i djelatnosti, uspješno smo prisutni na području BiH, Srbije i Hrvatske.

 Osnovna djelatnost je zasnovana na izvođenju specijalizovanih radova u građevinarstvu, najnovijim tehnikama obrade dijamantnim alatima. Od osnivanja do danas ostvarili smo kontakte i saradnju sa srodnim firmama iz Evrope koje nam, po potrebi, u kratkom roku, mogu pružiti dodatnu podršku u opremi i proširivanju kapaciteta.

  Odlikujemo se velikom mobilnošću i kratkim rokovima izvođenja najsloženijih zahtjeva iz oblasti posebnih radova u građevinarstvu.

  Posjedujemo kvalitetne mašine i opremu zadnje generacije za precizno dijamantsko bušenje i rezanje betona, armiranih betona, zidova, kao i mašine visokog kapaciteta za rezanje asfaltnih i ostalih površina.

  Sa našim mašinama i iskustvom Vaši problemi su riješeni!

  Kontaktirajte nas da se dogovorimo!

Sadržaj je u potpunom vlasništvu "Odim" d.o.o.